REGULAMIN FOLWARKU WIERZCHY

/REGULAMIN FOLWARKU WIERZCHY
REGULAMIN FOLWARKU WIERZCHY2024-05-28T05:21:55+00:00

REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI W FOLWARK WIERZCHY

 1. Podstawowym warunkiem przyjazdu czworonoga do Folwark Wierzchy jest zgłoszenie tego faktu w momencie  rezerwacji  terminu.  Zgodę na pobyt  zwierzęcia  wydaje  Właściciel  obiektu, kierując się bezpieczeństwem i komfortem pozostałych Gości.
 2. W Folwarku Wierzchy mogą przebywać tylko nieagresywne psy i koty.
 3. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
 4. Zwierzęta na terenie obiektu powinny być wyprowadzane na smyczy pod opieką i nadzorem właściciela, bądź osoby upoważnionej, w sposób uniemożliwiający ich ucieczkę, niszczenie mienia lub spowodowanie zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
 5. Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych oraz na teren placu zabaw dla dzieci. Uwaga! nie dotyczy psów przewodników.
 6. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu obiektu.
 7. Zaleca się by zwierzęta w pokoju przebywały w specjalistycznych klatkach lub transporterach, dobranych odpowiednio do wielkości zwierzęcia. W innym wypadku wymagane jest posiadanie przynajmniej posłania dla zwierzęcia.
 8. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników oraz pościeli dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierzęcia na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokojach.
 9. Wszystkie szkody w mieniu obiektu bądź mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzę będą wyceniane przez Właściciela obiektu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierzęcia.
 10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych lub jeżeli swoim zachowaniem może zakłócać wypoczynek innych Gości.
 11. W przypadku, gdy pracownicy Folwarku Wierzchy będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Właściciel  obiektu będzie starał się skontaktować z właścicielem zwierzęcia w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Właściciel Folwark Wierzchy zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.
 12. Koszt pobytu zwierzęcia określony jest w cenniku usług hotelowych.
 13. Obiekt zastrzega sobie prawo skrócenia pobytu Gości, którzy nie stosują się do powyższych zasad.
 14. Za niepoinformowanie recepcji obiektu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona opłata w wysokości 150 zł / dobę.
 15. Właściciel Folwarku Wierzchy zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.